Regels

Verzorging en veiligheid

Houdt u er rekening mee dat u zelf zorgt voor passende kleding en schoeisel. Een rugtas met extra eten en drinken en medische zaken die u nodig acht. Horeca en andere voorzieningen onderweg zijn slechts beperkt geopend en worden gepasseerd afhankelijk van uw route. Houd daar rekening mee. Onderweg is geen EHBO aanwezig vanuit de organisatie, neem zelf mee wat u nodig hebt en zorg dat er thuisblijvers beschikbaar zijn die u mogelijk onderweg kunnen assisteren of ophalen. Deelname is volledig op eigen risico en het is belangrijk dat u zelf goed oplet en ook let op onregelmatigheden bij andere deelnemers. Houd te allen tijde de geldende verkeersregels in acht. Tijdens de tocht kunt u de organisatie bereiken op het vaste telefoonnummer 085-2016534. Bij noodgevallen belt u het landelijk alarmnummer 1-1-2. 

Deelname voorwaarden

 • De wandeltochten van de Stichting 40Mijl zijn een prestatietocht zonder wedstrijdelement.
 • Deelnemers doen vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid mee aan de tochten.
 • Deelnemers dienen een werkende zaklantaarn mee te brengen bij nachtelijke tochten. 
 • De organisatie van de tochten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal gedeeltelijke restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • De weerssituatie in het land kan variëren, houd zelf de veiligheid en de weersvoorspelling in de gaten. Ga alleen op pad als dat veilig is.
 • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • De organisatie van de tochten is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van zijn/ haar bezittingen.
 • De organisatie van de tochten behoudt zich het recht voor de tochten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, onweer of storm of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie van de tochten kan worden verwacht.
 • Deelnemer zorgt zelf voor een route die voldoet aan de geldende afstand en die geschikt is voor wandelaars en waar wandelen toegestaan en veilig is.
 • Deelnemen aan de tochten is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Wijzigingen van uw gegevens voor de aanmelding kan per e-mail doorgegeven worden.
 • Annuleren van uw aanmelding kan per e-mail worden doorgegeven aan deelnemersadministratie@40mijl.nl onder vermelding van uw deelnemersnummer of betalingskenmerk.
 • Het inschrijfgeld wordt bij annuleren tot twee maanden voor de tocht onder inhouding van € 10,00 administratiekosten teruggeboekt. Bij annuleren meer dan twee maanden wordt het inschrijfgeld onder inhouding van € 5,00 administratiekosten teruggeboekt.
 • Indien een deelnemer tijdens de tocht besluit niet verder te lopen, dan dient dit te allen tijde aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. Deelnemers die niet finishen of zich afmelden worden als vermist beschouwd. Na het afleggen van de opgegeven afstand wordt een deelnemer als gefinisht beschouwd.
 • Deelnemer gaat akkoord met de verwerking van Persoonsgegevens voor registratie in de Locatieradar-app en voor de deelnemersadministratie. persoonsgegevens worden verwerkt volgens onze Privacy Policy, zoals beschreven elders op deze site.
 • Alle Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Deelnemer gaat akkoord met het plaatsing op de mailing lijst en informatievoorziening per email over het evenement en andere evenementen. Uitschrijven voor de algemene nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
 • Deelnemer is minimaal 18 jaar oud op het moment van aanmelding. Bij minderjarige aanmeldingen dient ouder of voogd expliciet toestemming te verlenen en gaat deze akkoord met de voorwaarden zoals hier beschreven.
 • Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de tochten, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Aanvullende regels in verband met corona

 • Er wordt gewandeld in groepen van maximaal 2 personen.
 • Samen wandelen is alleen toegestaan voor gezinsleden uit hetzelfde huishouden.
 • Loopt u met iemand anders dan dient er altijd 1,5 meter onderlinge afstand bewaard te worden.
 • Passeert u andere wandelaars, sporters of personen onderweg dan dient u minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Groepsvorming is niet toegestaan.
 • Blijf dicht bij huis en zoek geen drukke gebieden op, zorg dat wandelgebieden vermeden worden.
 • Bij gezondheidsklachten zoals door het RIVM gecommuniceerd neemt u niet deel aan het evenement.
 • Alle adviezen en richtlijnen van het RIVM worden gerespecteerd.

De App

 • De Locatieradar app is verplicht tijdens deze tocht.
 • U dient de app in te schakelen bij de start en ingeschakeld te houden tot de finish. Instructies krijgt u vooraf.
 • Zorg dat u voldoende batterijcapaciteit hebt of een powerbank meeneemt zodat de telefoon blijft werken.
 • De validatie van deelname en de gewandelde afstand verwerken wij a.d.h.v. deze app.
 • De organisatie kan gedurende het evenement uw locatie volgen.
 • U kunt andere deelnemers aan de Coronamars in de app volgen, tenzij deze deelnemers hebben aangegeven niet zichtbaar te willen zijn.
 • Andere deelnemers kunnen u in de app volgen, tenzij u heeft aangegevn niet zichtbaar te willen zijn.
 • Het is mogelijk om te chatten met andere deelnemers.
 • Het is mogelijk om vooraf een eigen route in de app in te laden.
 • Na afloop van het evenement en na validatie van de afstand verdwijnen al uw gegevens van de app uit onze database.
 • Heeft u geen mogelijkheid om de app te gebruiken dan dient er na afloop van de wandeling per mail een bewijs van de gelopen afstand toegestuurd te worden.